Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dodano: 13-03-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dziennik Ustaw z dnia 12 marca 2019 r., poz. 477

W załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,

2) ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 lutego 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz