Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Dodano: 30-06-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r., poz. 1135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572),
  2. ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),
  3. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 czerwca 2020 r

Pliki do pobrania

wstecz