Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji

Dodano: 08-06-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2020 r., poz. 1003

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. poz. 236), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. poz. 1306).

Pliki do pobrania

wstecz