Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r.

Dodano: 22-02-2018
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Dziennik Ustaw z dnia 20 lutego 2018 r., poz. 392

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz terminy ich przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego. W szczególności obejmuje informacje:

  1. specyficzne dla Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające harmonizacji w Unii Europejskiej;
  2. niezbędne do celów statystyki publicznej, inne niż określone w programie badań statystyki publicznej;
  3. specyficzne dla realizacji zadań związanych z uczestnictwem Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

Tekst obwieszczenia jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz