Obwieszczenie Marszałka Sejmu ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Dodano: 04-02-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

Dziennik Ustaw z dnia 1 lutego 2019 r., poz. 207

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477), załączona do obwieszczenia Marszałka Sejmu uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy poniższymi aktami prawnymi:

  1. ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378),
  2. ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie wraz z jednolitym tekstem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz