Nowe PZP w Dzienniku Ustaw

Dodano: 25-10-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 24 października 2019 r. w  Dzienniku Ustaw ogłoszone zostały akty prawne wprowadzające nowe przypisy w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych

Dziennik Ustaw z dnia 24 października 2019 r., poz. 2019

Ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, szczegółowo określa:

  1. podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
  2. zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
  3. zasady udzielania zamówień;
  4. etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  5. tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
  6. wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
  7. organy właściwe w sprawach zamówień;
  8. środki ochrony prawnej;
  9. pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
  10. kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Dziennik Ustaw z dnia 24 października 2019 r., poz. 2020

Ustawa – Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Ustawa ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

Więcej o nowym PZP pisaliśmy w artykułach:

wstecz