Nowe minimalne sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Dodano: 28-04-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 28 kwietnia 2020 r., poz. 768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Zgodnie z treścią rozporządzenia, minimalna suma gwarancji ubezpieczeniowej, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  • 1.300.380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową gwarancji ubezpieczeniowej, oraz
  • 1.924.560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz