Komunikat PUODO ws. operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Dodano: 27-08-2018
Publikator: Monitor Polski
Kategorie :

Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Monitor Polski z dnia 24 sierpnia 2018 r., poz. 827

W Komunikacie zawarto wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W wykazie uwzględnione zostały dwie operacje charakterystyczne dla sektora ubezpieczeń. Dotyczą one ewaluacji lub oceny, w tym profilowania i przewidywania (tzw. analiza behawioralna) w celach wywołujących negatywne skutki prawne, fizyczne, finansowe lub inne niedogodności dla osób fizycznych. Za przykłady takich operacji uznano m.in.

  • ocenę stylu życia, odżywiania się, jazdy, sposobu spędzania czasu osób w celu podwyższenia wysokości składki ubezpieczeniowej, na podstawie tych danych, tzw. optymalizacja składki ubezpieczeniowej oraz
  • profilowanie pośrednie, tj. ocena osoby na podstawie przynależności do określonej grupy.

Zdaniem Prezesa UODO, zakłady ubezpieczeń mogą stosować ww. operacje w celu oferowania korzystniejszych warunków w zależności od czynników, takich jak palenie papierosów, uprawianie sportów ekstremalnych, sposoby prowadzenia pojazdów, czy przynależność do danej grupy, np. kredytobiorców, organizacji zawodowej lub stowarzyszenia. 

wstecz