KNF podała wartość przypisu składki do obliczania wskaźnika marketShare dla ubezpieczeń od ognia

Dodano: 23-01-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wartość składki przypisanej brutto za III kwartał 2019 r. w ubezpieczeniach gr. 7.

Zgodnie z informacja KNF, wartość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód rzeczowych oraz reasekuracji w tym zakresie wyniosła za III kwartały 2019 r. 5.515.390.614,62 zł.  

Informacja ta jest istotna dla spółek stosujących uproszczenie obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru. Jak przypomina Komisja, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, zainteresowane uproszczonym obliczaniem, powinny wartość tę uwzględnić w wyliczeniu wskaźnika marketShare dla Polski. W tym celu powinny podzielić uzyskany przypis składki w tej grupie przez podaną kwotę dla całego sektora.

Metoda uproszczonego obliczenia wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru została określona w  art. 90c rozporządzania delegowanego Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE.

Tagi: knf
wstecz