Jednolity tekst ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 28-11-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dziennik Ustaw z dnia 27 listopada 2018 r., poz. 2210

Obwieszczeniem ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 378),
  2. ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650),
  3. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 października 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz