Elektroniczne doręczanie pism od 1 lipca

Dodano: 15-04-2016
Publikator: Ministerstwo Sprawiedliwości
Kategorie :

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776) miało ono obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r. 10 dni temu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zmianie terminu wejścia w życie ww. rozporządzenia, dokonując odroczenia terminu do dnia 1 lipca 2016 r. Zmiana powstała w wyniku przełożenia daty obowiązywania nowych regulacji wprowadzających elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, a także treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 436).

Przepisy precyzują, że doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pliki do pobrania

wstecz