Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Dodano: 21-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa ta dotyczy sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmienia dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. Celem uchwalenia dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących sprzedaży usług finansowych na odległość. Jak wskazano w dyrektywie „w ramach rynku wewnętrznego w interesie konsumentów leży posiadanie dostępu bez dyskryminacji do możliwie najszerszego zakresu usług finansowych dostępnych na terenie Wspólnoty, tak by mogli oni wybierać te, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. W celu zagwarantowania wolności wyboru, która jest podstawowym prawem konsumentów, niezbędny jest wysoki poziom ochrony konsumentów w celu wzmocnienia zaufania konsumenta do sprzedaży na odległość”.

Pliki do pobrania

wstecz