Dyrektywa nr 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 27 października 1998 r. przyjęły dyrektywę nr 98/78/WE w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. W dyrektywie wskazano, ze jej przedmiotem jest w szczególności ochrona interesów osób ubezpieczonych. Dyrektywa przewiduje dodatkowy nadzór każdego zakładu ubezpieczeń, posiadającego udziały kapitałowe w co najmniej jednym zakładzie ubezpieczeń, zakładzie reasekuracji lub w zakładzie ubezpieczeń mieszczącym się w państwie trzecim.

Pliki do pobrania

wstecz