Dyrektywa nr 91/675/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła dyrektywę nr 91/675/EWG ustanawiającą Komitet ds. Ubezpieczeń. Zgodnie z dyrektywą zadaniem Komitetu jest rozpatrywanie wszelkich kwestii odnoszących się do stosowania wspólnotowych przepisów dotyczących sektora ubezpieczeń, w szczególności dyrektyw z dziedziny ubezpieczeń bezpośrednich.

Pliki do pobrania

wstecz