Dyrektywa nr 64/225/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 25 lutego 1964 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 64/225/EWG w sprawie zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w dziedzinie reasekuracji i retrocesji. Dyrektywa odnosi się m.in. do zliberalizowania w zakresie zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i świadczenia usług wszystkich gałęzi reasekuracji.

Pliki do pobrania

wstecz