Dyrektywa nr 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 19 marca 2001 r. przyjęły dyrektywę nr 2001/17/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa przewiduje m.in. zasady koordynacji w celu określenia prawa stosowanego do środków odnoszących się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego zakładów ubezpieczeniowych. Celem dyrektywy nie jest natomiast stanowienie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego wskazującego właściwe prawo stosowane do umów i innych stosunków prywatnych. Dyrektywa ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą środki odnoszące się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego pochodzenia. Od zasady tej przewidziane są również liczne wyjątki w celu ochrony uprawnionych oczekiwań i pewności określonych transakcji w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie pochodzenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz