Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.

Komentarzy: 4
Dodano: 01-09-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Kategorie :

Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, 11.12.2006, p.1)

Stan prawny aktualny na 25 sierpnia 2014 r.

Dyrektywa stanowi obecnie podstawowy akt regulujący i harmonizujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej system podatku od wartości dodanej. Dyrektywa zastąpiła wcześniej obowiązującą i spełniającą tę samą rolę VI Dyrektywę Rady.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz