Kategorie :

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców związane z zawieraniem umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, w tym zasady szczególne w zakresie umów zawieranych na odległość
Czytaj więcej
Kategorie :

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej oraz zasady wykonywania zawodu aktuariusza
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 5 listopada 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie.
Czytaj więcej
1    86  87  88  89  90  91  92    93