Dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 5 listopada 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie.
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Rada Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 1992 r. przyjęła dyrektywę nr 92/49/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 76/580/EWG Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Rada Wspólnot Europejskich w dniu 29 czerwca 1976 r. przyjęła dyrektywę nr 76/580/EWG. Celem dyrektywy tej była zmiana dyrektywy nr 73/239/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 73/240/EWG Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 24 lipca 1973 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła Dyrektywę nr 73/240/EWG. Celem dyrektywy było zniesienie ograniczeń swobody przedsiębiorczości w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.
Czytaj więcej
1    84  85  86  87  88  89  90    90