Kategorie :

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Publikator: Dziennik Ustaw
Stan prawny na dzień 13 sierpnia 2014 r. Ustawa określa:
Czytaj więcej
Kategorie :

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców związane z zawieraniem umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, w tym zasady szczególne w zakresie umów zawieranych na odległość
Czytaj więcej
Kategorie :

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej oraz zasady wykonywania zawodu aktuariusza
Czytaj więcej
1    83  84  85  86  87  88  89    90