Rozporządzenie nr 2236/2004/WE Komisjii Wspólnot Europejskich

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 29 grudnia 2004 r. przyjęła rozporządzenie nr 2236/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 9 grudnia 2002 r. przyjęły dyrektywę nr 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w dniu 16 grudnia 2002 r. dyrektywę nr 2002/87/WE.
Czytaj więcej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. nr 2002/65/WE

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dyrektywa ta dotyczy sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmienia dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE.
Czytaj więcej
1    81  82  83  84  85  86  87    93