Rozporządzenie RM ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe

Publikator: Dziennik Ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe
Czytaj więcej

Rozporządzenie MRiRW ws. maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10    90