Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Publikator: Dziennik Ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czytaj więcej
Kategorie :

Rozporządzenie MF ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym
Czytaj więcej

KNF podała wartość przypisu składki do obliczania wskaźnika marketShare dla ubezpieczeń od ognia

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wartość składki przypisanej brutto za III kwartał 2019 r. w ubezpieczeniach gr. 7.
Czytaj więcej
Kategorie :

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Publikator: Dziennik Ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    90