Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 7 kwietnia 2020 r., poz. 622
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności UFG

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 27 marca 2020 r., poz. 541
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Czytaj więcej
Kategorie :

Rozporządzenie MF ws. wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r., poz. 484
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    90