Rozporządzenie MZ ws. informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2020 r., poz. 784
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia
Czytaj więcej

Nowe minimalne sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 28 kwietnia 2020 r., poz. 768
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Czytaj więcej
Kategorie :

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 686
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Czytaj więcej

Zmienione rozporządzenia dot. minimalnych sum ubezpieczenia w branży turystycznej już obowiązują

W dniu 11 kwietnia 2020 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające sposób szacowania minimalnych sum ubezpieczenia w branży turystycznej.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    90