Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 4 czerwca 2020 r., poz. 999
Rozporządzeniem dokonuje się zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. poz. 2182).
Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia ws. wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2020 r., poz. 941
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2020 r., poz. 895
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Czytaj więcej

Rozporządzania dot. ubezpieczenia OC dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

Publikator: Dziennik Ustaw
W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowelizacje rozporządzeń ws. ubezpieczenia OC dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    90