Jednolity tekst ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń…

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2020 r., poz. 1413
Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2020 r., poz. 1400
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 1180
W dniu 2 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r., poz. 1135
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    90