Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154)
Czytaj więcej
Kategorie :

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Publikator: Dz. U. 2017 poz. 1089
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Publikator: Dz. U. 2017 poz. 1509
W dniu 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany mają na celu doprecyzowanie wybranych przepisów, które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowanie podmiotów z tego rynku.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    42