Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 1180
W dniu 2 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r., poz. 1135
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. odbierania przez KNF zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r., poz. 1078
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129.
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2020 r., poz. 1003
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    90