Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 9 listopada 2018 r., poz. 2124)
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z podpisem Prezydenta

W dniu 6 listopada Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

W dniu 6 listopada podczas posiedzenia Rady Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji zostanie rozpatrzony projekt przepisów wdrażających nową ustawę o ochronie danych osobowych.
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Publikator: Dziennik Ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    58