Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Publikator: Dziennik Ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym
Czytaj więcej
Kategorie :

Projekt rozporządzenia ws. wysokości składki wnoszonej na rzecz UFG i terminu jej uiszczania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ws. wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki.
Czytaj więcej

Nowe PZP w Dzienniku Ustaw

Publikator: Dziennik Ustaw
W dniu 24 października 2019 r. w  Dzienniku Ustaw ogłoszone zostały akty prawne wprowadzające nowe przypisy w zakresie Prawa zamówień publicznych.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    82