Rozporządzenie Komisji (UE) ustalające informacje techniczne

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1699 z dnia 9 listopada 2018 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezp. uzupełniające

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    61