Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2020 r., poz. 2059
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 1922
Obwieszczenie MF z 2 października 2020 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozp. MF ws. trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Czytaj więcej
Kategorie :

Rozporządzenie MF ws. dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 7 października 2020 r., poz. 1724
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń…

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2020 r., poz. 1413
Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    91