Kategorie :

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021 r. ws. jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 11 lutego 2021 r., poz. 275
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 21 stycznia 2021 r., poz. 140
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Czytaj więcej
Kategorie :

Nowelizacja rozporządzenia ws. zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 11 stycznia 2021 r., poz. 51
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r., poz. 2412
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    93