Kategorie :

Rozporządzenie ws. egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Czytaj więcej
Kategorie :

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dziennik Ustaw z dnia 9 maja 2019 r., poz. 860
Czytaj więcej
Kategorie :

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Publikator: Dziennik Ustaw
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Czytaj więcej
Kategorie :

Rozporządzenie MF ws. warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci

Publikator: Dziennik Ustaw
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    70